Ảnh trước sau làm dịch vụ tại Thẩm Mỹ Kon Tum

TRỊ CHÀM BẨM SINH

TRỊ CHÀM BẨM SINH

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ CHÀM, BỚT TẠI THỦY TIÊN SPA (Click vào hình để xem full)...

Thẫm Mỹ Kontum 22/08/2018
TRỊ THÂM IPEEL

TRỊ THÂM IPEEL

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ THÂM TẠI THỦY TIÊN SPA (Click vào hình để xem full)...

Thẫm Mỹ Kontum 22/08/2018
ĐIỀU TRỊ NÁM

ĐIỀU TRỊ NÁM

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ NÁM DA TẠI THỦY TIÊN SPA (Click vào hình để xem full)...

Thẫm Mỹ Kontum 22/08/2018
ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG

ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG TẠI THỦY TIÊN SPA (Click vào hình để xem full)...

Thẫm Mỹ Kontum 13/08/2018
Điều trị mụn

Điều trị mụn

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ MỤN TẠI TẨM MỸ KON TUM (Click vào hình để xem full)...

Thẫm Mỹ Kontum 13/08/2018